SynSem vizualizatorom možete pretraživati Hrvatsku ovisnosnu banku stabala na sintaktičkoj i semantičkoj razini.

Dodatno je omogućena i pretraga prema obliku, lemi i morfosintaktičkoj oznaci.

Kako pretraživati...

... po obliku

Upišite oblik riječi koji Vas zanima. Dobit ćete sva pojavljivanja točno tog oblika, ali ne i ostale oblike istog leksema. Npr. ako upišete oblik "radnika", dobit ćete sve rečenice u kojima se pojavljuje taj oblik, ali nećete rečenice u kojima se pojavljuju oblici "radnik", "radniku" i sl.

... po lemi

Upišite rječnički oblik riječi koju želite pretražiti. Za imenice to je nominativ jednine, za glagole infinitiv, za pridjeve nominativ jednine muškoga roda. Dobit ćete sve rečenice u kojima se pojavljuje neki oblik tražene leme. Npr. ako upišete lemu "radnik", dobit ćete sve rečenice u kojima se pojavljuje ta riječ, bez obzira na padež ili broj u kojemu se pojavljuje.

... po MSD-u

Upišite željenu morfosintaktičku oznaku prema specifikaciji i dobit ćete sve rečenice u kojima se pojavljuje navedena morfosintaktička oznaka.

... po sintaktičkoj oznaci

Upišite željenu sintaktičku funkciju prema specifikaciji i dobit ćete sve rečenice u kojima se pojavljuje navedena sintaktička funkcija.

... po semantičkoj ulozi

Upišite željenu semantičku ulogu prema specifikaciji i dobit ćete sve rečenice u kojima se pojavljuje navedena uloga.